Blog

Jakimi sprawami zajmuje się adwokat kościelny?

Adwokat kościelny to specjalistyczna rola prawnicza, która może wydawać się nieco tajemnicza dla osób spoza Kościoła katolickiego. Adwokaci kościelni odgrywają kluczową rolę w procesach prawa kanonicznego, które regulują życie wewnętrzne Kościoła. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zawodowi, jego zakresowi obowiązków oraz ważnym sprawom, którymi zajmują się osoby go wykonujące. Zapraszamy do lektury!

Czytaj dalej

Przeszkody zrywające jako jedna z podstaw nieważności małżeństwa

Aby małżeństwo zawarte w Kościele katolickim mogło zostać uznane za nieważne, konieczne jest spełnienie konkretnych warunków. Aby można było rozpocząć ten proces, niezbędne jest m.in. zaistnienie przeszkód zrywających. Czym one są i jakie przeszkody się wyróżnia?

Czytaj dalej

Czym są wady zgody małżeńskiej?

Wady zgody małżeńskiej to jedna z trzech kategorii przesłanek do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Opisujemy, czym jest zgoda małżeńska i jakie są jej poszczególne wady precyzyjnie określone przez Kodeks Prawa Kanonicznego.

Czytaj dalej

Kto może udzielać ślubu kościelnego?

Przyjmuje się, że ślubu kościelnego udziela wyłącznie duchowny. Czy jest to jednak prawda? Co o zawieraniu małżeństwa w Kościele mówi sam Katechizm Kościoła Katolickiego? Wyjaśniamy, kto tak naprawdę może udzielić parze ślubu.

Czytaj dalej

Kiedy może dojść do stwierdzenia nieważności małżeństwa?

W Polsce istnieją konkretne przepisy prawne, które określają przesłanki i procedury stwierdzenia nieważności małżeństwa. Kodeks Prawa Kanonicznego wyróżnia trzy grupy przyczyn nieważności tego sakramentu. Oto ich krótki opis.

Czytaj dalej