Czym są wady zgody małżeńskiej?

obrączki ślubne

Wady zgody małżeńskiej to jedna z trzech kategorii przesłanek do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Opisujemy, czym jest zgoda małżeńska i jakie są jej poszczególne wady precyzyjnie określone przez Kodeks Prawa Kanonicznego.

Czym jest zgoda małżeńska?

Zgoda małżeńska to świadome i dobrowolne wyrażenie woli dwóch osób, które pragną związać się węzłem małżeńskim. To właśnie dzięki niej dwoje ludzi zostaje małżeństwem w oczach Kościoła katolickiego i w oczach Boga. Zgoda wyrażana jest w trakcie ceremonii zaślubin, podczas której para deklaruje sobie uczucia oraz gotowość do wspólnego życia. Zgoda musi być rzeczywista, czyli wyrażona zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie.

Jakie są wady zgody małżeńskiej?

Wady zgody małżeńskiej są określone przez Kodeks Prawa Kanonicznego. Jeśli podejrzewasz, że w Twoim przypadku mogła zaistnieć któraś z poniższych okoliczności, skonsultuj się z adwokatem kościelnym w Radomiu czy miejscu swojego zamieszkania. Do wad zgody małżeńskiej zalicza się przede wszystkim:

 • brak wystarczającego używania rozumu,
 • brak rozeznania co do istoty małżeństwa,
 • niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej,
 • wiedzę minimalną,
 • błąd co do osoby małżonka,
 • błąd co do przymiotu osoby bezpośrednio i zasadniczo zamierzony,
 • błąd co do istoty małżeństwa,
 • symulację całkowitą lub częściową,
 • podstępne wprowadzenie w błąd,
 • zgodę warunkową,
 • przymus i bojaźń.

Posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat wad zgody małżeńskiej jest istotne zarówno dla osób dopiero planujących zawrzeć małżeństwo, jak i dla tych, które z różnych powodów podejrzewają nieważność swojego związku. W przypadku wątpliwości co do ważności małżeństwa kościelnego warto zwrócić się o poradę do duchownego lub adwokata prawa kanoninczego.