Kiedy może dojść do stwierdzenia nieważności małżeństwa?

ściąganie obrączki z palca

W Polsce istnieją konkretne przepisy prawne, które określają przesłanki i procedury stwierdzenia nieważności małżeństwa. Kodeks Prawa Kanonicznego wyróżnia trzy grupy przyczyn nieważności tego sakramentu. Oto ich krótki opis.

Grupy przyczyn nieważności sakramentu małżeństwa

Stwierdzenie nieważności małżeństwa jest procesem złożonym, który wymaga analizy okoliczności zawarcia związku. Według prawa kanonicznego ważność małżeństwa można podważyć tylko w przypadku istnienia konkretnych okoliczności. Jeśli nie mają Państwo pewności, czy w przypadku danego związku te zachodzą, warto skonsultować się z adwokatem kościelnym np. we Włocławku.

  • Przeszkody małżeńskie – oznaczają brak należytej gotowości do przyjęcia obowiązków wynikających ze związku. Mogą wynikać z braku zdolności do nawiązania więzi emocjonalnej, psychicznej czy duchowej z drugą osobą. Istnieją także przeszkody natury fizycznej, które uniemożliwiają pełnienie obowiązków małżeńskich, np. niemożność współżycia seksualnego.
  • Wady zgody małżeńskiej – występują, gdy jedna (lub obie) ze stron nie wyraża zewnętrznej i wewnętrznej zgody na małżeństwo. Zgoda ta musi być świadomym aktem woli wyrażonym w pełni zdolności umysłowych. Jako jej wady wyróżnia się m.in. brak wystarczającego używania rozumu (np. w wyniku chorób psychicznych) i poważny brak rozeznania w kwestii obowiązków małżeńskich.
  • Wady formy kanonicznej – przepisy prawa kościelnego, które zabraniają zawarcia małżeństwa w określonych sytuacjach. Przykładem przeszkód kanonicznych są m.in. ślubowanie czystości, pokrewieństwo czy nieukończony wiek potrzebny do zawarcia małżeństwa.

W przypadku stwierdzenia nieważności małżeństwa, związek ten uważany jest za nieistniejący od początku, a małżonkowie zostają uwolnieni od wynikających z niego obowiązków.