Kto może udzielać ślubu kościelnego?

ślub kościelny

Przyjmuje się, że ślubu kościelnego udziela wyłącznie duchowny. Czy jest to jednak prawda? Co o zawieraniu małżeństwa w Kościele mówi sam Katechizm Kościoła Katolickiego? Wyjaśniamy, kto tak naprawdę może udzielić parze ślubu.

Kto udziela ślubu kościelnego?

Chociaż powszechnie uważa się, że to kapłan udziela parze ślubu, to sakrament małżeństwa jest jedynym, którego duchowny udzielić nie może. Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza wyraźnie: „Według tradycji łacińskiej sami małżonkowie jako szafarze łaski Chrystusa udzielają sobie nawzajem sakramentu małżeństwa, wypowiadając wobec Kościoła swoją zgodę. W tradycjach Kościołów wschodnich kapłani lub biskupi, którzy przewodniczą ceremonii, są świadkami wzajemnej zgody małżonków, ale ich błogosławieństwo jest konieczne także dla ważności sakramentu”.

Oznacza to, że ślubu udzielają sobie sami małżonkowie, kapłan zaś przyjmuje w imieniu Kościoła ich zgodę na związek i udziela im błogosławieństwa. Aby poznać inne warunki zawarcia ważnego związku małżeńskiego, warto skonsultować się z adwokatem kościelnym w Warszawie lub miejscu swojego zamieszkania.

Zawieranie małżeństwa w przypadkach szczególnych

W przypadkach szczególnych, czyli w sytuacji, w której z jakiegoś powodu obecność kapłana nie jest możliwa, jego rolę przejąć może osoba świecka. Małżeństwo wyłącznie wobec świadków zwykłych zawrzeć można w przypadku niebezpieczeństwa śmierci lub w przypadku roztropnego przewidywania, że przeszkody do zawarcia sakramentu w obecności duchownego nie znikną w ciągu miesiąca.

W Kościele katolickim ślubu mogą więc sobie udzielić wyłącznie małżonkowie. Co jednak nie zmienia faktu, że aby sakrament został zawarty ważnie, zgoda małżonków musi zostać przyjęta przez duchownego lub (w określonych przypadkach) osobę świecką.