Przeszkody zrywające jako jedna z podstaw nieważności małżeństwa

unieważnienie małżeństwa

Aby małżeństwo zawarte w Kościele katolickim mogło zostać uznane za nieważne, konieczne jest spełnienie konkretnych warunków. Aby można było rozpocząć ten proces, niezbędne jest m.in. zaistnienie przeszkód zrywających. Czym one są i jakie przeszkody się wyróżnia?

Czym są przeszkody zrywające?

Przeszkody zrywające to określone przez prawo kanoniczne przyczyny, które uniemożliwiają zawarcie ważnego małżeństwa. Oznaczają one, że jedna lub obie strony są niezdolne do wejścia w związek małżeński. Ich istnienie może być więc podstawą do wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Aby stwierdzić, czy przesłanki te rzeczywiście zachodzą, warto udać się do specjalisty z zakresu prawa kanonicznego, np. adwokata kościelnego w Płocku. Poznając okoliczności zawarcia związku, będzie on w stanie potwierdzić lub zaprzeczyć ewentualnym przypuszczeniom.

Jakie przeszkody małżeńskie się wyróżnia?

Prawo kanoniczne wyróżnia 12 przeszkód małżeńskich. Wynikają one m.in. z relacji rodzinnych stron, podjętych wcześniej przez partnerów zobowiązań czy wyznawanej przez nich religii. Wśród opisanych prawnie przeszkód zrywających znajdują się:

 • przeszkoda wieku,
 • przeszkoda pokrewieństwa,
 • przeszkoda pokrewieństwa prawnego,
 • przeszkoda powinowactwa,
 • przeszkoda uprowadzenia,
 • przeszkoda niemocy płciowej,
 • przeszkoda węzła małżeńskiego,
 • przeszkoda święceń kapłańskich,
 • przeszkoda wieczystych ślubów czystości,
 • przeszkoda różnej religii,
 • przeszkoda przyzwoitości publicznej,
 • przeszkoda zabójstwa współmałżonka.

W przypadku stwierdzenia istnienia przeszkód zrywających konieczne jest wszczęcie postępowania mającego na celu stwierdzenie nieważności małżeństwa, co pozwoli na uregulowanie sytuacji prawnej stron oraz ich ewentualne zawarcie nowego związku małżeńskiego.