Adwokat kościelny Łódź

Obowiązki adwokata kościelnego w Łodzi i okolicach sprawuję od 2020 roku, kiedy to uzyskałam stosowne uprawnienia do pełnienia tej funkcji z rąk Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo. Zajmuję się kompleksową obsługą klientów – udzielam porad prawnych z zakresu prawa kanonicznego, reprezentuję klientów w trakcie procesu, a także sporządzam niezbędną dokumentację. W pracy kieruję się wyłącznie dobrem klienta oraz etyką zawodową. Swoje obowiązki wykonuję rzetelnie i profesjonalnie – osobiste przekonania czy poglądy nie mają wpływu na podejmowane przeze mnie działania. Pracuję jako adwokat kościelny w Płocku, Łodzi i innych miastach w okolicy Łasku, gdzie znajduje się moja kancelaria.

Rozwód kościelny krok po kroku

Należy zaznaczyć, że rozwód kościelny to jedynie potocznie stosowane określenie. Ponieważ sakrament małżeństwa jest nierozerwalny, nie można mówić o rozwodzie w Kościele katolickim. Poprawnym sformułowaniem jest zatem stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jak przebiega cały proces?

Należy rozpocząć od konsultacji z adwokatem kościelnym. Podczas pierwszej rozmowy z moimi klientami zapoznaję się z wszelkimi szczegółami mogącymi mieć wpływ na decyzję w sprawie stwierdzenia nieważności sakramentu, np. okolicznościami jego zawarcia. W ten sposób jestem w stanie stwierdzić, czy istnieją przesłanki do przeprowadzenia procedury. Jeśli tak, rozpoczynam kompletowanie stosownej dokumentacji oraz wspomagam klientów w procesie zbierania dowodów i gromadzenia świadków, których głos (podobnie jak argumenty obrońcy węzła małżeńskiego) ma niebagatelny wpływ na decyzję końcową. W przypadku poczucia niesprawiedliwości klienta zajmuję się także prowadzeniem postępowania odwoławczego.

Koszty i czas trwania procesu stwierdzenia nieważności małżeństwa

To, ile trwa proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, jest ściśle określone przez Kodeks Prawa Kanonicznego. W myśl owych przepisów proces powinien trwać rok w I instancji i pół roku w instancji II. W praktyce całość trwa około 2 lat. W szczególnych przypadkach możliwe jest również przeprowadzenie procesu przyspieszonego, który trwa łącznie 45 dni. Do skróconego procesu niezbędne jest spełnienie dwóch przesłanek: obydwoje małżonkowie muszą złożyć skargę powodową razem lub jeden z nich za zgodą drugiego oraz musi zaistnieć oczywista nieważność małżeństwa.

Koszt procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa może wahać się w zależności od diecezji, jednak nie jest to tak wysoka kwota, jak powszechnie się to przedstawia. Opłaty procesowe oscylują zazwyczaj w okolicach 1500 zł. Do tej kwoty należy także doliczyć honorarium adwokata kościelnego.

Jak przebiega współpraca z adwokatem kościelnym?

Współpracę z klientami rozpoczynam od rozmowy i weryfikacji problemu, z jakim się do mnie zgłosili. Po zapoznaniu się ze wszelkimi szczegółami dotyczącymi małżeństwa jestem w stanie stwierdzić, czy istnieją przesłanki do stwierdzenia jego nieważności. Jeśli tak, rozpoczynam z klientami prace nad sporządzeniem dokumentacji, zebraniem dowodów oraz świadków i rozpoczęciem procesu. Za każdym razem udzielam moim klientom wszelkich niezbędnych informacji na temat przebiegu procedury, związanych z nią kosztów i czasu jej trwania.