Adwokat kościelny Warszawa

Pełnię obowiązki adwokata kościelnego w Warszawie, gdzie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego ukończyłam studia podyplomowe z zakresu prawa kanonicznego. W pracy cechuje mnie pełen profesjonalizm, niezachwiany przez osobiste poglądy czy przekonania. Kieruję się wyłącznie dobrem współpracujących ze mną klientów oraz etyką zawodową adwokata. Oferuję kompleksowe usługi, obejmujące zarówno konsultacje z zakresu prawa kanonicznego, jak i reprezentację klientów w czasie procesów, szczególnie dotyczących stwierdzenia nieważności sakramentu małżeństwa. Mam wieloletnie doświadczenie w pełnionym zawodzie oraz obszerną, specjalistyczną wiedzę. Pełnię funkcję adwokata kościelnego we Włocławku, w Warszawie i innych miastach leżących niedaleko Łasku, gdzie znajduje się moja kancelaria adwokacka.

Działania podejmowane przez adwokata kościelnego

Współpraca z adwokatem kościelnym obejmuje najczęściej sprawy związane ze stwierdzeniem nieważności małżeństwa, choć nie tylko. Zajmuję się również szeroko pojętymi konsultacjami z zakresu prawa kanonicznego oraz mediacjami. W sprawach dotyczących unieważnienia małżeństwa kompleksowo zajmuję się wspieraniem swoich klientów. W czasie pierwszych spotkań weryfikuję, czy rzeczywiście zachodzą przesłanki do rozpoczęcia procesu. Jeśli tak, przygotowuję niezbędną w procedurach dokumentację, pomagam klientom w gromadzeniu dowodów oraz świadków, a także zajmuję się reprezentacją w czasie samego postępowania. Osobom, które ze mną współpracują, szczegółowo tłumaczę, na czym polega postępowanie oraz czego mogą się spodziewać w jego trakcie. Towarzyszę klientom zarówno w trakcie przygotowań do procesu, jak i w czasie jego trwania.

Jak uzyskać decyzję o nieważności sakramentu małżeństwa?

Aby rozpocząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w pierwszej kolejności należy umówić spotkanie z adwokatem kościelnym, który stwierdzi, czy istnieją do tego solidne podstawy. Jeśli tak, złożona zostanie skarga powodowa, czyli pismo inicjujące proces. Następnie należy zebrać dowody, np. w postaci dokumentacji z terapii psychologicznej, osobistych zapisków małżonków czy opinii biegłego sądowego, a także zgromadzić świadków. W czasie procesu należy także odpowiednio odnieść się do argumentów wysuwanych przez obrońcę węzła małżeńskiego. W przypadku podjęcia decyzji uznanej przez stronę za krzywdzącą istnieje możliwość wniesienia apelacji.

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa trwa średnio ok. 2 lat, jednak w szczególnych przypadkach można starać się o przeprowadzenie go w trybie przyspieszonym. Cała procedura trwa wówczas 45 dni. Aby doszło do procesu skróconego, małżonkowie muszą złożyć skargę powodową razem lub jeden z nich za zgodą drugiego, a także musi zajść oczywista nieważność małżeństwa.

Aby rozpocząć ze mną współpracę, wystarczy skorzystać z dostępnych na stronie danych kontaktowych: numeru telefonu oraz adresu e-mail. Wspólnie ustalimy dogodny termin spotkania w kancelarii oraz warunki współpracy. Zapraszam.